Jubileumssatsningar / Göteborgs kungliga segelsällskap
18 March 2014

GKSS har enligt sina stadgar ”som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja kappseglings- och övrig fritidsbåtsverksamhet och verka för sammanhållning mellan dess utövare och anhängare.” För GKSS innebär detta att vi till 2021 skall vara det ledande idrottssällskapet inom segling- och båtliv genom att:

– Anordna de bästa kappseglingsarrangemangen – 2021 kommer GKSS tillsammans med Marstrands Segelsällskap att arrangera Dragon Gold Cup, dvs. VM i Drake. Draken firar 2019 90 år och är en GKSS konstruktion som fått spridning över världen.

– Erbjuda de mest attraktiva anläggningarna och arenorna – GKSS har 2018 åter blivit ägare till sin anläggning och hamn i Långedrag efter att ha hyrt i 100 år. Här utvecklar vi hela tiden våra möjligheter att förbättra anläggning och område för medlemmar och gäster. 2021 är målet att vi har kunnat förbättra våra anläggningar i Långedrag och på Aeolusön ytterligare genom vår jubileumssatsning. Detta skapar förutsättningar för nya och befintliga medlemmar att lära sig om och utvecklas i segling och båtliv.

– Arrangera sociala aktiviteter som bygger gemenskap för alla medlemmar och intresserade – Som en del av detta skall vi göra segling och båtliv tillgängligt och inkluderande för fler genom att erbjuda prova på segling för många målgrupper. Detta gör vi bland annat genom olika projekt som Vattenvana projektet där vi lär ensamkommande barn och ungdomar att segla och simma. Vi välkomnar också kostnadsfritt barn från Gårdsten till våra seglarskolor. Målet är att detta ska främja både att lära sig segling men också verka för integration i Göteborg.

– Vi skall vidmakthålla vår ställning som det mest framgångsrika idrotts- och kappseglingssällskapet – Vi har med ett antal seglare som representerar GKSS, Göteborg och Sverige och tar medalj på OS i Tokyo 2020. Här satsar vi som klubb stora resurser för att möjliggöra för våra idrottare att nå internationella framgångar.

– Vi skall skapa lösningar som är hållbara och tar ansvar för kommande generationers medlemmar – Vi jobbar hårt får att kunna ta ett större ansvar för att hålla havet rent från plaster och skräp. Bland annat genom att arrangera och delta i skräpplockaraktiviteter, utveckla källsortering i hamnen och hantering av miljöfarligt avfall. Vi vill se på möjligheten att elektrifiera följebåtar för att minska CO2 utsläppen.

GKSS är och vill fortsätta vara en god kraft i Göteborg både nu och långt efter 2021.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare