Jubileumssatsningar / Göteborgs Naturhistoriska Museum
17 March 2014

Göteborgs naturhistoriska museum är stadens äldsta museum. Med sina unika samlingar, som omfattar cirka 10 miljoner djur, är det ett stort kunskapscentrum som forskare i hela världen refererar till. Inför jubileumsåret kommer flera av museets permanenta utställningar renoveras. Bland annat fiskgången och utställningen om människan. Första etappen avslutades redan 2021 och nu kan besökare åter igen besöka den ståtliga valsalen, med Malmska valen i centrum.

I samband med jubileet vill museet belysa vad naturvetenskap och natur har haft och fortsatt har för betydelse för vårt samhälle idag. Genom jubileumsutställningen med tillhörande programverksamhet kan museet verka för att göra naturen och kunskapen om den tillgänglig för fler.

Tillsammans med Hasselbladsstiftelsen skapas en jubileumsutställning med tillhörande programverksamhet, i form av bland annat föreläsningar och workshops. Att göra denna utställning tillsammans med Hasselbladsstiftelsen ser Göteborgs Naturhistoriska Museum som en viktig och naturlig del mot bakgrund av det gemensamma arv som både stiftelsen och museet har genom fotografiets kulturarv. Museet och Victor Hasselblad samarbetade i början på 1900-talet med flertalet expeditioner där fotografiet var närvarande för att fånga ögonblicken.

Syftet med utställningen är att skapa engagemang och nyfikenhet kring naturen och naturvetenskap så som museet har gjort i 100 år och på så sätt minska den klyfta som idag finns kring nyttjande av naturen. Genom arbetet med att ta fram utställningen ska museet bidra till att få fler barn och unga samt äldre att ta del av naturen. Dessutom vill de lyfta fotograferingens tyngd som ett demokratiskt uttrycksätt att utforska och upptäcka naturen.

Utställningen ska formas genom en blandning av föremål (naturalier) från museets vetenskapliga samlingar, foton och berättelser för att visa nedslag i museets historia och framhålla hur upptäckandet och utforskandet av naturen bidragit med kunskaper vi inte tidigare haft om biologisk mångfald. Museet ska också göra pedagogisk verksamhet i anslutning till utställningen. Målet är att fler ska få tillgång till naturen och upptäcka den. Vid insamlandet av delar av materialet till utställningen vill museet engagera alla åldersgrupper att fota sin närnatur och saker i den, som ett steg ut i naturen. Museet ska använda fotografering som metod för att gå ut i naturen, lära sig något och upptäcka nya saker.

Läs mer

Göteborg Naturhistoriska Museums hemsida

Kontakt

Renée Göthberg, Program- och utställningsansvarig Göteborgs naturhistoriska museum,

renee.gothberg@vgregion.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare