Jubileumssatsningar / Göteborgs Stad, Socialförvaltning Centrum – Fritidsverksamheten
13 March 2014

Fritidsverksamheten i Göteborg består av en mångfald av olika mötesplatser och verksamheter där unga erbjuds att deltaga bl.a. som ledare och producenter. Effekten av detta är bl.a. meningsfullhet, delaktighet och ett stort utbud av olika aktiviteter för unga att deltaga i. Att vara jubileumsaktör kan inspirera unga till att skapa ännu fler aktiviteter och bidrar till ökad inkludering och jämlikhet i Göteborg. Vi kommer att lotsa lämpliga projekt till jubileet. I dagsläget vet vi inte vilka idéer unga får och vilka projekt som passar in i konceptet.

 

Kontakt

Erik Billander
erik.billander@socialcentrum.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare