Jubileumssatsningar / Göteborgs Stadsmission
13 September 2022

Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. De erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Stadsmissionen tror att ett Göteborg där alla har makt att förändra och forma sitt liv och vara delaktiga i samhället är en bättre stad för oss alla.

Stadsmissionens arbete följer jubileets fokus på Hälsa 2022, genom att bidra till en ännu bättre och mer välmående stad.

Läs mer

Stadsmissionens hemsida

Kontakt

Sofie Lindh,

sofie.lindh@stadsmissionen.org

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare