Jubileumssatsningar / Göteborgs Stadsteater
11 March 2014

Från början byggdes en enda stor scen med cirka 1000 platser men redan efter ett par år invigdes även den mindre Studion för framför allt nyskriven dramatik. På båda dessa scener spelades det teater under hela 1900-talet.

Mycket har hänt sedan dess och idag ingår också Backa Teater, en scen för barn och unga samt gästspelsscenen Stora Teatern, i verksamheten.

Göteborgs Stadsteater har renoverats i omgångar. Bland annat genomfördes 2002 en större modernisering av Stora Scen med salong och av andra delar av teaterhuset.

Under 2021-2022 var det dags igen. Med varsam hand, och under antikvariskt överinseende, har teaterhuset – som byggnadsminnesförklarades 2018 – nu både återställts till sitt ursprungliga utseende där det har varit möjligt och i vissa delar fått en modern ombyggnation med plats för bland annat en restaurang. Bakom Stora Scens salong öppnades det upp för ytterligare ett nytt serveringsställe, vacker inramat av den venetianska tapet som prydde salongen vid teaterns öppnande 1934, och som nu har restaurerats.

En mycket viktig del i arbetet var att göra Lilla Scen, som prövats under några år, till en permanent scen anpassad efter dagens behov för såväl den konstnärliga personalen som för publiken. Idag spelas det teater på fyra scenen, Foajébarens scen inräknad där Dagens Lunchteater håller hus.

Teaterhuset återinvigdes 2021.

Läs mer

Göteborgs Stadsteaters hemsida

Kontakt

Björn Sandmark,

bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare