Jubileumssatsningar / Göteborgs Stadsteater
11 March 2014

Göteborgs Stadsteater öppnade sina portar vid Götaplatsen 1934 och har sedan dess varit en av landets ledande teatrar. Från början byggdes en enda stor scen med cirka 1000 platser, men redan efter några år invigdes även en andra scen – Studion – med knappt 200 platser och på dessa båda scener spelades teater under hela 1900-talet. Mycket har hänt sedan dess och från att ha haft en kvarts miljon besökare om året under 1950-talet, när tv ännu inte fanns i var familjs hem, har besöksnivåerna stabiliserats runt 100 000 personer årligen. Därtill besöker ytterligare upp emot 20 000 personer Backa Teater varje år. Backa Teater är Göteborgs Stadsteaters scen för barn och unga.

En större modernisering av Stora Scen och verkstäderna genomfördes 2002. Då byggdes hela salongen om till en modern teatersalong och har sedan dess 584 platser. Hösten 2018 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en ombyggnad av Stadsteatern, inte minst för att ge förutsättningar för ett breddat utbud.

Dels handlar det om att bygga en tredje scen – Lilla Scen – med plats för 70 personer med publikutrymmen och bra tillgänglighet, dels kommer övriga publikutrymmen att moderniseras och anpassas efter den nutida publikens önskemål och behov. Stadsteatern kulturminnesförklarades 2018 och ombyggnadsprioden kommer också att ägnas åt att återställa en del av de arkitektoniska inslag som gav teaterhuset dess särprägel vid öppningen 1934.

Ursprungligen var teatern tänkt att invigas till stadens trehundraårsjubileum 1921, men flera av projekten försenades och teatern stod klar först tretton år senare.

Denna gång är förhoppningen att Stadsteatern ska kunna öppna under hösten jubileumsåret 2021. Själva öppningsdatumet beror på det praktiska genomförandet av ombyggnaden, och bestäms senare.

Kontakt

Björn Sandmark, bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare