Jubileumssatsningar / Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten
31 January 2022

Boken Göteborg genom tiderna

Inför Göteborgs 400-årsjubileum har 21 forskare vid Institutionen för historiska institutionen vid Göteborgs universitet samlats kring ett antologiprojekt med bidrag som ger en mångfacetterad bild av stadens historia. Ambitionen har varit att bredda perspektiven och utöver sjöfart, handel och industri även lyfta fram politiska, sociala och kulturella strömningar som satt sin prägel på staden.

Boken har tre tematiskt inriktade delar. I den första står stadens självbild i fokus. Här diskuteras bland annat det strategiska läget som Sveriges port mot väster, Nya Lödöse som ett tidigt försök att anlägga en handelsstad vid Göta älv och hur stadens självbild speglades i 1923 års jubileumsutställning. I bokens andra del ligger huvudfokus på de politisk-historiska sammanhangen. Här görs bland annat återblickar på 1700-talets Drakefejd, när upproriska borgare i staden ett tag stödde den danske prins Fredrik som svensk tronföljare i stället för Adolf Fredrik. Göteborg under franska revolutionens tid blir också belyst, liksom den roll Schartauanismen spelade för 1800-talets arbetarbefolkning. Flera bidrag diskuterar den judiska minoritetens situation i Göteborg i en tid av tilltagande antisemitism. I bokens tredje del ligger tyngdpunkten på befolkningsutveckling och sociala levnadsförhållanden. Här behandlas sådant som klyftorna mellan fattiga och rika, epidemier och barnadödlighet, sjukkassor och barnmorskeyrkets professionalisering, men även Göteborgs högskolas utveckling 1891-1954.

Boken Rikedom förpliktigar

Boken skildrar ett dynamiskt skede i Göteborgs historia, när handelsstaden omvandlades till en modern industri- och kulturstad. Boktiteln syftar på den donationsanda som präglade samhällsklimatet i det sena 1800-talets Göteborg.

Även om Göteborg knappast utmärkte sig för exceptionell generositet i socialpolitiska sammanhang, intog staden en särställning vad beträffar kulturdonationer jämfört med andra svenska städer. Man kan tala om en kulturoffensiv i Göteborg, som tog fart vid mitten av 1800-talet och kulminerade vid firandet av 300-årsjubiléet 1923. Konserthus, teatrar, muséer, bibliotek och högskola kom på plats under denna tid, allt finansierat med privata donationer. Boken presenterar de viktigaste donationsfamiljerna och belyser den nyckelroll som ospecificerade donationer såsom den Renströmska donationen fick för de stora kultursatsningarna. I boken betonas också det låga skattetryckets betydelse för denna donationsekonomi.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare