Jubileumssatsningar / Göteborgsregionens släktforskare
26 February 2014

De nationella årliga Släktforskardagarna har ett standardupplägg med föreläsningar, utställare och olika träffpunkter för besökare med skilda intresse samt sociala aktiviteter. Till detta läggs en specifik inbjudan till emigrantättlingar via GöteborgRegionens Släktforskare kontaktnät och de nya kanaler de kan finna. Nationellt började marknadsföringen av de första Släktforskardagarna i samband med 2020 års släktforskardagar i Skövde, i slutet av augusti.

Släktforskardagarna är inte bara till för människor i Göteborg och övriga Sverige, utan även emigranters ättlingar får en en chans att söka efter, och kanske träffa, sina släktingar, framför allt i Göteborg. Det finns även chans att hitta släktingar runt om i landet i samarbete med lokala föreningar. DNA-tester som hjälpmedel i släktforskningen har revolutionerat möjligheten till kontakter och nya mejlkontakter knyts dagligen – nu kan alla träffas in real life!

Läs mer

GöteborgsRegionens Släktforskare hemsida.

Kontakt

Lisbet Rodin

gotgen2021@gmail.com.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare