Jubileumssatsningar / Grundskoleförvaltningen Framtidsfararna 2121
3 April 2014

I samarbete med bland annat Göteborgs stadsmuseum och Chalmers Tekniska Högskola kommer en rad aktiviteter genomföras.

Projektet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet på Göteborgs historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna. Att skapa medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Hur planering, utformning och förvaltning sker i det offentliga rummet har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Barns medverkan i stadsutveckling är viktig för att behålla, skapa och utveckla goda livsmiljöer för alla. Hur ser Göteborg ut 2121?

 

Mer info

Grundskoleförvaltningen Framtidsfararna2121

Kontakt

Josefine Nero

josefine.nero@grundskola.goteborg.se

 

 

 

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare