Jubileumssatsningar / Hasselbladstiftelsen
24 February 2014

Samarbete Hasselbladstiftelsen och Göteborgs Konsthall

Hasselbladstiftelsen och Göteborgs Konsthall samarbetar för första gång kring ett unikt utställningsprojekt med varsitt perspektiv på mellankrigstiden. Med utgångspunkt i en fotoutställning på Göteborgs Konsthall 1929 presenterar utställningen Det nya ögat på Hasselblad Center ett brett urval av fotografi- och filmpraktiker från perioden.

I dialog med denna fotohistoriska utställningen visar Göteborgs Konsthall grupputställningen Med nya ögon där teman och arkivmaterial från en något bredare period under seklets första hälft med fokus på 1920-talet och 1930-talet bearbetas av samtida konstnärer genom fotografi, film, måleri och installationer.

Konstnären Conny Karlsson Lundgren har mottagit ett konstnärligt forskningsstipendium för att skapa ett nyproducerat verk som knyter de två utställningarna samman.

Boken Thresholds: Interwar Lens Mieda Cultures

Under utställningen Det Nya Ögat släpptes boken Thresholds: Interwar Lens Mieda Cultures, som belyser viktiga beröringspunkter och gemensamma verksamhetsområden inom fotografi och film under mellankrigstiden. Det är en internationell antologi med nya texter av ett dussin forskare inom fotografi, film, konst och medievetenskap främst från Göteborg och övriga Sverige men även andra europeiska forskare.

Båda Det Nya Ögat och Thresholds är resultat av ett tvärdisciplinärt forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Fotoenheten vid Akademin Valand och Filmvetenskapliga avdelningen vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Seminarium

Ett seminarium i anknytning till stiftelsens utställning Det nya ögat, Konsthallens utställning “Med nya ögon” samt Göteborgs konstmuseums då pågående utställning anordnades 13 juni 2021 i Göteborg. Seminariet fördjupade gemensamma teman inom utställningarna.

Under december 2021 anordnade Hasselbladstiftelsen även en föreläsning under temat Göteborgs fotografer.

Läs mer

Hasselbladstiftelsens hemsida

Kontakt

Christina Backman,

christina.backman@hasselbladfoundation.org 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare