Jubileumssatsningar / Hisingens Radioklubb (SK6AW)
23 February 2014

Vad är amatörradio ?

Teknik – Gemenskap – Beredskap

I Göteborg finns Hisingens Radioklubb, SK6AW, en radioklubb för radio och teknikintresserade.

Amatörradio utövas av radiointresserade människor runtom i hela världen. I Sverige finns drygt 11 000 licensierade radioamatörer (i hela världen över 1 miljon). Som radioamatör har du tillgång till ett stort antal frekvenser, från kortvåg upp till mikrovågor. Du kan experimentera, bygga egen utrustning, prata med radioamatörer i det egna landet och i andra länder.
För att kunna utöva hobbyn som sändaramatör måste man inneha en giltig amatörradiolicens.
Vi erhåller då en anropsignal/radio-namn av PTS/SSA, och i namnet kan man bl.a. se i vilket land vi befinner oss i.
Vi kommunicerar via våra radiosändare och antenner, med hjälp av radiotelefoni, dataöverföring eller med morsekod (radiotelegrafi).

Utrustningen som vi använder är stationerad bland annat i våra hem eller på vår klubb eller i våra bilar och båtar.

Amatörradions kan göra samhällsnytta

Samhället idag (Länder/Kommuner/Landsting) har ofta problem med radio-kommunikationer vid samhällsstörningar såsom avbrott i el-försörjning, eller tele- och IT-funktioner. Under svåra förhållanden i samhällsviktig verksamhet har vi radioamatörer möjlighet att hjälpa till med våra radiostationer och vår operatörsskicklighet med att nå enheter i tex kommun och Landsting.

Specialsignalen SE400G

Hisingens Radioklubb kommer att använda den tilldelade specialsignalen SE400G för att uppmärksamma jubiléet på kortvågsbanden.
Specialsignalen kommer att användas av SK6AW´s medlemmar mestadels från respektive radioamatörs egna hemmastationer för nationella och internationella kontakter.

Samtliga radiokontakter kommer att registreras (loggas) för att spara historik och för att att de radioamatörer som har haft kontakt med SE400G skall kunna erhålla bekräftelse på genomförd förbindelse.

 

Är du ytterligare intresserad av amatörradio eller eventet?

Du hittar mer information om amatörradio på följande länkar:

Hisingens radioklubb SK6AW http://sk6aw.net

Föreningen Sveriges Sändaramatörer https://ssa.se

Kontakt

Klas Reinholdsson, klas.reinholdsson@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare