Jubileumssatsningar / Hjärta Göteborg
22 February 2014

I Göteborgs stad finns över hundra kristna församlingar med en gemensam tro och ett gemensamt uppdrag. Stadens problem och utmaningar är något de allra flesta kristna kyrkor dagligen erfar. När Göteborg firar 400 år vill Hjärta Göteborg visa staden och invånarna att dessa utmaningar tas på allvar. Ambitionen är att tillsammans medverka till att minska klyftorna i staden.

Vi vill visa på kyrkorna som en positiv och samhällsomvandlande kraft, som bidrar till en stad som bygger på allas möjlighet till delaktighet i det Göteborg har att bjuda. En demokratiskt uppbyggd stad som gör att alla människor – oavsett ursprung, religion, kultur, ålder eller kön – känner sig inkluderade. Då kan Göteborg förhoppningsvis bli den hållbara stad som många längtar efter. En stad där vi angår varandra. En stad som har mod och kraft att möta framtiden.

Hjärta Göteborg består främst av två delar – eller två gåvor:

  1. Födelsedagsfesten ”Grattis Göteborg!”. Pingsten 2023 planerar vi att ge staden och alla dess invånare en stor fest i samband med firandet. Platsen blir förhoppningsvis någonstans i centrala Göteborg.
  2. Stärkt samverkan. Den andra gåvan är av mer bestående värde för staden. För ett helare Göteborg arbetar vi för att stärka och inspirera till ökad samverkan och nya samarbeten i det sociala och diakonala arbete som bedrivs, såväl i de kristna kyrkorna som i många andra delar i samhället.

 

Göteborgs kristna råd (GKR), dvs de kristna församlingar som ingår i rådet är projektägare till Hjärta Göteborg.

 

Läs mer

Hjärta Göteborgs hemsida

Facebook @HjartaGoteborg

Instagram @HjartaGoteborg

Kontakt

Magnus Nilsson, projektledare

 

magnus.nilsson@hjartagoteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare