Jubileumssatsningar / ING-nätverket
14 September 2022

Inflytande Nätverk Göteborg (ING) består av tjänstepersoner i Göteborgs stad som på olika sätt arbetar med barn och ungas delaktighet. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, utmaningar som framgångar samt att öka den gemensamma kompetensen.

En gång per termin har nätverket ambitionen att skapa aktiviteten Mötesplats barn och unga, där de fördjupar dig i ett tema som är aktuellt för barn och unga i Göteborg. Genom detta vill ING-Nätverket bidra till att göra Göteborg till en ännu bättre stad, som vi kan vara stolta över när staden firar 400 år.

Kontakt

Paula Aijmer,

paula.aijmer@stadshuset.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare