Jubileumssatsningar / Judiska församlingen
7 February 2014

Judisk historia i Göteborg

Som Leif Pagrotsky skriver i jubileumsboken Synagogan 150 år (2005), levde de göteborgska judarna långt innan begreppet ”mångkulturell” uppfanns som en välintegrerade religiös minoritet i det svenska samhället. Den judiska närvaron i Göteborg har således sedan judarnas etablerande här varit uppenbar både genom arkitektoniska bidrag, så som den mäktiga synagogan på Stora Nygatan och den gamla judiska begravningsplatsen vid Svingeln – men förstås också genom judarnas aktiva deltagande i industri, handel, kultur och samhällsliv.

Gamla judiska begravningsplatsen

Judarna har sedan de på 1800-talet fick fulla medborgerliga rättigheter varit en naturlig del av det svenska folket, i Göteborg och i riket. Inför jubileumsåret 2021 ville Judiska församlingen färdigställa den gamla begravningsplatsen vid Svingeln så att den återfår sin prakt. Gamla judiska begravningsplatsen bör i kraft av gravarna som dokument över stadens – och judarnas – historia betraktas inte bara som ett minne av svunna människor och tider, utan också som ett arkiv över Göteborg som en invandrarstad. De ville också genom ett antal kulturarrangemang belysa det judiska livet i Göteborg.

Gamla judiska begravningsplatsen vid Svingeln har varit i bruk sedan 1793. Först 1915 togs den nya begravningsplatsen i Kålltorp invid Östra kyrkogården i bruk. Under åren 1915 – 2018 har därför endast ett fåtal begravningar genomförts på den gamla begravningsplatsen som gradvis har förfallit. Enligt judisk sed måste en grav bevaras och får inte förstöras.

Judiska Församlingens strävan är att restaurera begravningsplatsen så att den kan visa på det judiska kulturarvet och vad judarna bidragit med till Göteborgs utveckling vad gäller handel, industri, kultur och samhällsliv. På det sättet visar deras projekt också Göteborg som invandrarstad och vilka positiva effekter invandring i allmänhet har. Bland kända göteborgare som är begravda här må nämnas namn som Aron Jonason, Sophie Elkan, David Bonnier, Nathan Gumpert, Furstenberg, Heyman, Mannheimer, Philipson, Pineus, Henriques, Delbanco,Turitz med flera. På begravningsplatsen finns också ett litet – till det yttre – oansenligt kapell som inuti rymmer en imponerande prakt.

Projektet har drivits med omfattande stöd från Judiska församlingen men även från Göteborgs stad, VästraGötalandsregionen och Länsstyrelsen liksom från privata stiftelser och privatpersoner. Arbetet har fokuserat på digitalisering av gravvårdarna, dränering, grusgångar, eliminering av oönskad växtlighet, säkring av gravstenar, renovering av gravstenar samt iordningställande av ett delvis 150 år gammalt smidesstaket. I det fortsatta arbetet planeras för renovering och textifyllning av utvalda gravvårdar, skyltar vid vissa gravar, förbättrad belysning, smidesarbete vid vissa gravar samt utarbetande av sökverktyg så att alla gravar kan hittas av anhöriga eller andra släktingar. Allt arbete har utförts under överinseende av bebyggelseantikvarisk expertis.

Dessutom planerade Judiska församlingen guidade visningar av synagogan och gamla begravningsplatsen, stadsvandring i det judiska Göteborg och andra kulturaktiviteter under 2021.

Läs mer

Judiska församlingens folder som pdf

Kontakt

John Bratel,

john@bratel.se

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare