Jubileumssatsningar / Judiska församlingen
7 February 2014

Gamla judiska begravningsplatsen vid Svingeln har varit i bruk sedan 1793. Först 1915 togs den nya begravningsplatsen i Kålltorp invid Östra kyrkogården i bruk. Under åren 1915 – 2018 har därför endast ett fåtal begravningar genomförts på den gamla begravningsplatsen som gradvis har förfallit. Enligt judisk sed måste en grav bevaras och får inte förstöras. Vår strävan är att restaurera begravningsplatsen så att den kan visa på det judiska kulturarvet och vad judarna bidragit med till Göteborgs utveckling vad gäller handel, industri, kultur och samhällsliv. På det sättet visar vårt projekt också Göteborg som invandrarstad och vilka positiva effekter invandring i allmänhet har. Blad kända göteborgare som är begravda här må nämnas namn som Aron Jonason, Sophie Elkan, David Bonnier, Nathan Gumpert, Furstenberg, Heyman, Mannheimer, Philipson, Pineus, Henriques, Delbanco,Turitz med flera. På begravningsplatsen finns också ett litet – till det yttre – oansenligt kapell som inuti rymmer en imponerande prakt.

Projektet har drivits med omfattande stöd från Judiska församlingen men även från Göteborgs stad, VästraGötalandsregionen och Länsstyrelsen liksom från privata stiftelser och privatpersoner. Arbetet har fokuserat på digitalisering av gravvårdarna, dränering, grusgångar, eliminering av oönskad växtlighet, säkring av gravstenar, renovering av gravstenar samt iordningställande av ett delvis 150 år gammalt smidesstaket. I det fortsatta arbetet planeras för renovering och textifyllning av utvalda gravvårdar, skyltar vid vissa gravar, förbättrad belysning, smidesarbete vid vissa gravar samt utarbetande av sökverktyg så att alla gravar kan hittas av anhöriga eller andra släktingar. Allt arbete har utförts under överinseende av bebyggelseantikvarisk expertis.

Dessutom planerar Judiska församlingen guidade visningar av synagogan och gamla begravningsplatsen, stadsvandring i det judiska Göteborg och andra kulturaktiviteter under 2021.

I övrigt hänvisas till Judiska församlingens folder som pdf.

Kontakt

John Bratel, john@bratel.se

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare