Jubileumssatsningar / Kulturskolan
24 January 2014

Tänk dig en folkfest med stark göteborgsprägel, där det kommer att låta, smaka, dofta och dansas i fyra dagar. Precis så kommer det bli under jubileet när Göteborg firar 400 år. Kulturskolan deltar med workshops och program i Bältespännarparken mellan 29 maj-1 juni, i Frihamnen mellan 2-5 juni och den 4 juni spelar Kulturskolans orkester för H.K.H Kungen. Hjärtligt välkomna!

Så här firar Kulturskolan Göteborg 400 år

Genom att kulturskolan är med i jubiléet blir det möjligt för fler barn och unga att ta del av det som kulturskolan erbjuder och barn och ungas konst tar plats och syns i staden.

Jubileumslåten

Kulturskolan har gjort en skiva med barns texter och lärare från Kulturskolan har tonsatt musiken. På skivan finns också en nyinspelning av jubileumslåten av Katarina Hemlin. Lyssna och njut av skivan på Sing Along på 3Lång by Kulturskolan City Gbg.

Jubileumsdansen

Kulturskolan firar Göteborgs 400-årsjubileum med en jubileumsdans och en version av jubileumslåten med orkester bestående av kulturskollärare!

Hela Stadens Galleri

Hela Stadens Galleri är en satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum som Kulturskolan har varit delaktig i. Här hittar du mer information om hela Stadens Galleri.

Kulturskolans självklara utgångspunkt – barn och unga

Kulturskolans arbete utgår först och främst från barnkonventionens grundprinciper och alla barns och ungas rätt till kultur.

Artikel 31:

”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.”

Kulturskolan arbetar även utifrån de kulturpolitiska målen som talar om att barn och unga ska ges möjlighet till kulturupplevelser och till att få utveckla sina skapande förmågor.

Kulturskolan vill göra det möjligt för dig som är mellan 6 och 19 år att få uppleva, upptäcka och uttrycka konst och kultur. Du kan sjunga, dansa, arbeta med film, bild, keramik, cirkus, spela teater eller ett instrument och mycket mer.

Läs mer

Kulturskolans hemsida

Kontakt

Karin Wästlund,

karin.wastlund@grundskola.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare