Jubileumssatsningar / IYTT-International Youth Think Tank
21 January 2014

IYTT arrangerar sin fjärde internationella ungdomskonferens den 21-24 november på Visual Arena Lindholmen.

Den första International Youth Conference arrangerades på Svenska Mässan 11-14 oktober 2019. Den andra ungdomskonferensen genomfördes 16-19 november 2020 på Zoom och leddes av fyra moderatorer på plats vid Visual Arena Lindholmen. Tredje ungdomskonferensen genomfördes 13-16 november 2021, även den på Visual Arena Lindholmen.

Den unika kombinationen av internationell ungdomskonferens och think tank har visat sig åstadkomma kunskapsunderbyggda beslutsförslag kring brännande samtidsfrågor genom att sammanföra visionära ungdomar med beslutsfattare och forskare.

Konferenserna struktureras så att ungdomarna väljer vilka frågor de vill arbeta med samt tvingas att ta steget från kritiska och visionära resonemang till konkreta förslag. Förslagens hållbarhet prövas sedan dels genom inbjudna forskares, experters och beslutsfattares kommentarer, dels genom publika slutpresentationer. Preliminära konferensrapporter sprids för läsning och diskussion både brett offentligt och bland think tankens intressenter. Den feedback som erhålles bidrar till ungdomarnas färdigställande av Final Reports som presenteras vid publika släppevent .

Med stöd från Adlerbertska Forskningsstiftelsen utvecklar think tankens ledningsgrupp nu detta unika grepp ytterligare. De uppdrar åt unga forskare att fastställa kunskapsläget med relevans för ett förslag från vardera av de två ungdomskonferenserna. Uppdragen genomförs som forskningsöversikter i dialog med ungdomarna och redovisas som Resarch Fellow’s Working Papers. Ungdomarna utvecklar därefter sina förslag med utgångspunkt från översikterna. Resultatet redovisas i form av Policy Briefs. Resultaten från denna think tankens ”Policy Advise Loop” presenterades inom ramen för Almedalen Democracy Summit den 2 juli 2021. Think tanken arrangerade detta toppmöte tillsammans med International IDEA och stiftelsen Stockholm Philanthropy Symposium.

Läs mer

IYTTs hemsida

Kontakt

Urban Strandberg, projektledare,

urban.strandberg@kvvs.se,

0730-59 55 15

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare