Jubileumssatsningar / IYTT-International Youth Think Tank
21 January 2014

Den unika kombinationen av internationell ungdomskonferens och think tank har visat sig åstadkomma kunskapsunderbyggda beslutsförslag kring brännande samtidsfrågor genom att sammanföra visionära ungdomar med beslutsfattare och forskare. Konferenserna struktureras så att ungdomarna väljer vilka frågor de vill arbeta med samt tvingas att ta steget från kritiska och visionära resonemang till konkreta förslag. Förslagens hållbarhet prövas sedan dels genom inbjudna forskares, experters och beslutsfattares kommentarer, dels genom publika slutpresentationer. Preliminära konferensrapporter sprids för läsning och diskussion både brett offentligt och bland think tankens intressenter. Den feedback som erhålles bidrar till ungdomarnas färdigställande av Final Reports som presenteras vid publika släppevent .

Med stöd från Adlerbertska Forskningsstiftelsen utvecklar think tankens ledningsgrupp nu detta unika grepp ytterligare. Vi uppdrar åt unga forskare att fastställa kunskapsläget med relevans för ett förslag från vardera av de två ungdomskonferenserna. Uppdragen genomförs som forskningsöversikter i dialog med ungdomarna och redovisas som Resarch Fellow’s Working Papers. Ungdomarna utvecklar därefter sina förslag med utgångspunkt från översikterna. Resultatet redovisas i form av Policy Briefs. Resultaten från denna think tankens ”Policy Advise Loop” presenteras inom ramen för Almedalen Democracy Summit den 2 juli 2021. Think tanken arrangerar detta toppmöte tillsammans med International IDEA och stiftelsen Stockholm Philanthropy Symposium.

IYTT arrangerar sin tredje internationella ungdomskonferens den 13-16 september 2021 på Visual Arena Lindholmen eller Zoom. Som vid tidigare tillfällen annonseras en öppen utlysning under våren.

IYTT hoppas att kunna bidra aktivt till Nobel Week Dialogue den 9 december genom att de mest lyskraftiga ungdomarna inom projektet medverkar som presentatörer, kommentatorer och panellister.

Mer information

Läs mer på iythinktank.com.

Kontakt

Urban Strandberg, projektledare
urban.strandberg@kvvs.se 
0730-59 55 15

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare