Jubileumssatsningar / Länsstyrelsen Västra Götaland
4 October 2022

Länsstyrelsen Västra Götaland vill samarbeta med flera historiska byggnader längs Stora hamnkanalen och bidra till att lyfta stadens historiska arv. Statens avtryck i staden genom århundradena uppmärksammas i en bok, med planer även för en podcast. På residenset tar Länsstyrelsen emot bokade grupper för visningar.

Våren 2022 släpptes jubileumsboken “Staten och staden, statliga avtryck i Göteborg under 400 år”. Under 2022 har Länsstyrelsen bjudit in och genomfört fyra temakvällar på residenset för att levandegöra Göteborgs historia. Via tävlingar på Länsstyrelsens Facebooksida öppnade de upp för allmänheten att komma till residenset. Flera av de inbjudna gästerna hade tidstypisk klädsel och inramade 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet.

Länsstyrelsen har påbörjat ett samarbete med högstadieskolorna i Göteborg och erbjuder guidade visningar i residenset. Visningarna lägger fokus på Göteborgs och residensets historia, med tydlig koppling till Länsstyrelsens uppdrag i dagens moderna demokrati.

För 2023 planeras fler evenemang och samarbeten.

Under hösten 2021 bjöd landshövdingen in till en jubileumsfest på residenset.

Läs mer

Länsstyrelsens hemsida

Kontakt

Mikael Appelqvist

mikael.appelqvist@lansstyrelsen.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare