Jubileumssatsningar / Lennart Nilsson Fotograf – Göteborgs Profiler
17 January 2014

Projektet kom till efter en idé som jag burit på i många år, olika omständigheter gjorde att jag började fotografera de första personerna under hösten 2014. Målet var att skildra personer verksamma här i Göte- borg och att urvalet skulle vara mitt eget personliga. Projektet är helt ideellt.

Jag som utför projektet har jobbat som porträttfotograf i Göteborg i snart 50 år och har drivit Ateljé Marie Fotostudio AB sedan 1974. Studion startade 1934 och är således Göteborgs äldsta fotostudio. Den drivs idag vidare av min son Peter och ligger mitt på Vasaplatsen.

Porträtten är fotograferade i ateljé och under lik- artade omständigheter. Från början tänkte jag mig enbart allvarliga halvbilder (från händerna och uppåt). Jag tänkte genomgående använda samma bakgrund, samma kamera och liknande ljussättning.

Efterhand som projektet fortgått har jag delvis gått ifrån vissa av dessa strikta tankar och roat mig med att fotografera även närbilder på vissa personer samt varierat bakgrund och ljus. Vissa bilder har också efterhand blivit fotograferade på andra platser av praktiska och geografiska skäl.

Min ambition har varit att få ögonkontakt, att finna en närhet, en slags sårbarhet i blicken. I studion jobbar jag mycket med att försöka finna denna närhet underfotograferingsögonblicket. Jag har också varit mån om att hålla en viss distans och inte styra för mycket, delvis av respekt för var och en, men också för att få möjlighet att visa något av kroppsspråket formulerat genom händer, kroppshållning och klädsel.

Jag har använt mig av ett enkelt ljus, ofta bara en eller två ljuskällor, och så lite teknik som möjligt. Bilderna är inte retuscherade utan i princip tagna direkt ur kameran. Samtliga bilder är fotograferade digitalt, jag framställer samtliga bilder själv på hög- kvalitativt bomullspapper.

Tanken är att även du som betraktare skall känna närheten i blicken när du betraktar bilderna. När jag kontaktade personerna bad jag dem komma till min ateljé, i kläder som de kände sig bekväma i. Min upp- fattning är att kläderna som man bär, påverkar både hållning och ansiktsuttryck. Jag har medvetet valt att inte finjustera hur kläderna sitter, utan ser detta som en viktig egenhet hos respektive person.

Under fotograferingen fick de gärna vara allvarliga, men leenden eller skratt var självklart inte förbjudna. Jag försökte styra så lite som möjligt i hopp om att kroppshållning och händer inte skulle påverkas för mycket av mig, utan att det skulle visa något av per- sonens egenhet.

Urvalet har jag gjort efter egen uppfattning om vad jag uppfattar som “göteborgare i min värld”. Jag har haft ambitionen att kunna ha ett genusneutralt urval vilket jag inte lyckats helt ut med. Projektet är stän-digt pågående och fler bilder tillkommer efterhand, i detta nu finns det nära ett hundra personer avbildade. Det hela kommer framöver att bli en bok med de bästa bilderna.

Min förhoppning med detta projekt är att kunna spegla en del av Göteborgs nutid och historia, och visa per- soner som verkade under min tid.

De senaste åren har jag följt fotoprojektet Ögonblick, en dokumentation av Göteborgs innerstad under hundra år, och har därigenom ett samarbete med Kultursamverkan Svenska kyrkan.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare