Jubileumssatsningar / Make Music Matter! #Forabetterday
23 August 2022

Om Make Music Matter! #Forabetterday

Make Music Matter! #ForABetterDay är en av Göteborgs jubileumsaktörer när staden fyller 400 år! De kommer genomföra ett projekt kring gemensamt musikskapande under temat Collab2Compose. Projektet riktar sig till unga göteborgare, där både skolor, föreningar och kulturella organisationer kan delta. Projektet har stort fokus på musik, kreativitet och välbefinnande, med syftet att skapa samarbeten i olika former samt att främja integration, tolerans och kulturell mångfald för att unga ska kunna möta en ljusare morgondag.

Make Music Matter! har funnits sedan 2017 och är ett nätverk och en digital plattform där akademi, skola, musik- och musiktechbransch samverkar med sin omgivning för att för att sprida kunskap, innovation och nytänkande kring musik.

Syftet med Make Music Matter! är att ge unga möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i innovativa miljöer som liknar musikbranschens och samhällets kulturliv i stort samt främja entreprenörskap. Make Music Matter! erbjuder dels kompetensutveckling för lärare, dels innovativa och verkliga aktiviteter i musik som deras elever kan arbeta med både i skolan och på sin fritid.

Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Tim Bergling Foundation, Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify, Wahzaa, NE, We Are Voice, Academy of Music and Business och ABBA The Museum.

Skolprojekt

En stor del av verksamheten består av skolprojekt, ofta i samarbete med musikbranschen. Bland dessa kan nämnas STORIES #ForABetterDay, ett pågående projekt om musik, kreativitet och ungas välmående, vilket sker i samarbete med Tim Bergling Foundation. I projektet deltar över 400 skolor från hela landet. Ett annat projekt är “I HAVE A DREAM”, om barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Detta projekt har tidigare genomförts i samarbete med ABBA The Museum och Unicef där också Björn Ulvaues har varit engagerad. Ett tredje projekt är HAPPY NATION RE-BORN, med kopplingar till Göteborgsgruppen Ace of Base.

Läs mer

Make Music Matters hemsida

Kontakt

Göran Nikolausson,

goran.nikolausson@lnu.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare