Jubileumssatsningar / Musiklivet i Göteborg 1621-2021
9 January 2014

Speciellt skildras den klassiska musiken, men även jazzmusiken får ett visst utrymme liksom några kända artister  inom vissång och pop.

Mer detaljerat om de musiker, tonsättare och musikstilar som dominerat i staden. Allt är skildrat utifrån ett helhetstänk och med en musiksociologisk grundsyn.

Författaren Tord Mannerbjörk (f. 1938) är fil.mag, organist och kantor. Han har arbetat som amanuens vid Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, som producent vid Rikskonserter i Stockholm samt  lärare vid Vadstena folkhögskola. Han har också  medverkat i många kyrkokonserter som orgelsolist och ackompanjatör.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare