Jubileumssatsningar / Näringslivsgruppen, Göteborg & Co
5 January 2014

Framtidsambassadörer/Globala Målen i skolan

2019 och fram till jubileumsåret 2021 så initierade Näringslivsgruppen tillsammans med Jubi­leumsorganisationen och Göteborgs Stads grundskoleförvaltning konceptet Framtidsambas­sadörer. Göteborgsskolor i samarbete med Universeum med sin unika lärmiljö skapar förstärkta förutsättningar för eleverna, våra framtidsambassadörer, att få utveck­las smart, hållbart och inkluderande. Inom ramen för projektet var syftet att utforska kraften i digitalisering för att hitta lösningar för en hållbar värld och samtidigt skapa ökad måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik.

Under slutet av 2021 har Framtidsambassadörer blivit en del av läroplanen för Göteborgs Stads grundskolor. 2022 fortsatt projektet under namnet ”Globala Målen i skolan”. Det kommer även fortsätta 2023 med målet att arrangera specifika aktiviteter under bland annat Vetenskapsfestivalen.

Framtidsambassadörer

Magasin Göteborg

2 juni 2021 delade Näringslivsgruppen ut Magasin Göteborg som bilaga till Dagens Industri. Årets magasin hade som tema ”Tänk om” och lyfte bland annat Göteborg 400 år. I samarbete med jubileumsorganisationen publicerades en kampanj i Dagens Industri om det historiska firandet 4 juni 2021. Magasinet finns även tillgängligt på engelska i digitalt format. https://www.magasingoteborg.se/

Magasin Göteborg

Framtidstro genom prao

2022 stöttade Näringslivsgruppen tillsammans med Jubileumsorganisationen projektet Framtidstro genom prao, som projektleds av Göteborgsregionen. Det övergripande syftet är att genom prao stärka samverkan mellan skola och arbets­liv för att på så vis skapa likvärdiga förutsättningar för unga med kompetensen att genomföra ett välgrundat studie- och yrkesval som inte baseras på faktorer så som kön, social- och/eller kulturell bakgrund. Genom att visa på olika vägar på arbetsmarknaden vill Göteborgsregionen, tillsammans med arbetslivet och andra nyckel-aktörer, framtidsrusta unga med tilltro till sig själva och framtiden.

Våren 2022 genomfördes första delen av pro­jektet. Med hjälp av elever, lärare/studie- och yrkes-lärare samt handledare från näringslivet arbetades ett nytt koncept och format fram gällande framtida prao, med syfte att inspirera företag och organisationer att våga testa nytt och ta emot elever. Hösten 2022 genomfördes också större kommunikationsinsatser i form av video­serier på Linkedin där representanter från näringslivet, kultur och idrott delar med sig av sitt bästa praominne.

Framtidstro genom prao

Kontakt

Christian Westerberg, christian.westerberg@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare