Jubileumssatsningar / Näringslivsgruppen, Göteborg & Co
5 January 2014

Framtidsambassadörer

Näringslivsgruppen är sedan 2019 en partner till projektet Framtidsambassadörer, tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborgs stads grundskoleförvaltning och Universeum. Med utgångspunkt i skolans behov och Agenda 2030 utforskar projektet hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik.

Framtidsambassadörer

Magasin Göteborg

2 juni 2021 delade Näringslivsgruppen ut Magasin Göteborg som bilaga till Dagens Industri. Årets magasin hade som tema ”Tänk om” och lyfte bland annat Göteborg 400 år. I samarbete med jubileumsorganisationen publicerades en kampanj i Dagens Industri om det historiska firandet 4 juni 2021. Magasinet finns även tillgängligt på engelska i digitalt format. https://www.magasingoteborg.se/

Magasin Göteborg

Framtidstro genom prao

2022 stöttar Näringslivsgruppen projektet ”Framtidstro genom prao”, tillsammans med jubileumsorganisationen och med Göteborgsregionen som genomförare. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för elever i årskurs åtta och nio att genomföra sin prao, utan att den baseras på faktorer som social- och/eller kulturell bakgrund. Vidare syftar insatsen till att bidra och underlätta för företag att erbjuda praoplatser genom att ta fram ett antal koncept för praomottagandet. Satsningen är en del av fokusåret ”Hälsa”.

Framtidstro genom prao

Kontakt

Christian Westerberg, christian.westerberg@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare