Jubileumssatsningar / Nobel Week Dialogue
7 January 2014

Nobel Week Dialogue är en heldag med föreläsningar och paneldiskussioner som syftar till att stimulera diskussion på högsta nivå om ett aktuellt vetenskapsrelaterat tema genom att samla Nobelpristagare, världens ledande vetenskapsmän och experter, viktiga opinionsbildare beslutsfattare och allmänheten, online såväl som på plats.

Evenemanget äger rum vartannat år i Göteborg och vartannat år i Stockholm. NWD 2022 äger rum den 9 december i Stockholm.

Nobel Week Dialogue är ett kostnadsfritt evenemang som är en del av den officiella Nobelveckan.

Läs mer

Nobelprisets hemsida

Kontakt

Annika Lotzman Sandelind,

annika.lotzman.sandelind@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare