Jubileumssatsningar / Nordic Academic Press
5 April 2022

I denna bok har fyra forskare studerat levnadsbanor och rörelsemönster hos invånare i Göteborg under perioden 1900–1950.  Det handlar om stora händelser i vanliga människors liv som att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och lämna arbetsmarknaden; växlingar mellan livets olika faser som sällan lyfts fram i traditionella historieböcker.

Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i våra liv. Trots detta lyfts växlingarna mellan livets faser sällan fram i traditionella historieböcker.

Bokens framsida

Läs mer

Nordic Academic Press hemsida

Kontakt

Anna Ulfsdotter Nilsson

anna.u.nilsson@nacpress.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare