Jubileumssatsningar / Radisson Blu Scandinavia Hotel
21 March 2022

Radisson Blu Scandinavia Hotel planerar under året en rad spännande satsningar under temat hälsa, kopplat till Göteborgs 400-års firande. Bland annat installeras under mars månad 2022, en kompostmaskin för att återvinna hotellets matavfall. Färdigt kompostmaterial kommer sedan till användning som gödning genom samarbete med lokala odlare i Göteborg.

Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Hotellet står som stolt partner till följande organisationer under året kopplat till hälsan för människa, djur och natur.
  • 1.6 Miljonersklubben
    Ideell förening som grundades för att lyfta fram kvinnors hälsofrågor.
  • WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
    Ett internationellt pris som har delats ut årligen sedan 2000 med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör insatser för hållbar utveckling och som är viktiga förebilder i frågan.
  • The Perfect World Foundation
    En svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris.

 

Läs mer

Hotellets hemsida.

Kontakt

Nils Torring

nils.torring@radissonblu.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare