Jubileumssatsningar / Riksarkivet – Landsarkivet i Göteborg
23 December 2013

Landsarkivet är en del av statens arkivmyndighet Riksarkivet och förvarar hyllmil av unik arkivinformation om Göteborgs historia. Under jubileet vill de lyfta fram och synliggöra källorna som gör det möjligt att fylla kunskapsluckor och utmana tidigare historieskrivning med nya perspektiv. De vill också manifestera hur öppna och tillgängliga arkiv, samt ett aktivt arbete med att främja arkivanvändande, möjliggör medskapande och deltagande. På så sätt vill de engagera göteborgarna att vara med och skriva stadens historia. Dessutom är Landsarkivet en plats där ny kunskap och forskning om stadens historia får utrymme för förmedling och dialog.

Landsarkivets satsningar skapar värden genom att möjliggöra en större mångfald i stadens historieskrivning, både när det gäller kunskap och perspektiv i historiska berättelser, men även att fler kan få utrymme delta i kulturarvsskapande processer.

Målet med satsningarna är att uppnå en ökad kännedom om de bevarade, öppna och tillgängliga arkivens potential för att skapa förståelse för stadens samtid och historia.

Landsarkivet driver satsningarna dels på egen hand, men även i samverkan med GPS400 vid Göteborgs universitet.

 

Kontakt

Ulf Andersson, arkivarie

ulf.andersson@riksarkivet.se

Karl-Magnus Johansson, arkivarie

karl-magnus.johansson@riksarkivet.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare