Jubileumssatsningar / Robotbåt R142 Ystad
22 December 2013

I den svenska örlogsflottan ingick som mest 12 st robotbåtar mellan 1975–2005 och utgjorde en betydande slagkraftig del i det svenska försvaret. Robotbåtarnas huvuduppgift uppgift var att bevaka våra kuster och hindra främmande fartyg att landsätta trupper på svenskt territorium. Med sina höga fartresurser och sin stora eldkraft var robotbåtarna en viktig del i det svenska invasionsförsvaret.

Robotbåtarna namngavs efter svenska hamnstäder och en av dem blev robotbåt HMS R142 Ystad. Andra robotbåtar hette HMS Norrköping, HMS Varberg m fl. Vid Marinmuséum i Karlskrona ligger systerfartyget R136 Västervik fast förtöjd, och där sker visningar ombord vid speciella tillfällen.

FSvR har ett avtal med SMTM (Statens Maritima och Transporthistoriska museer) att driva fd. robotbåt HMS Ystad som ett levande museifartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm.

 

Föreningen är öppen för var och en som sympatiserar och stödjer dess syften. Som ordinarie medlem kommer du att få möjlighet att bli en del i besättningen och arbeta ombord på de resor som är planerade. Vi kommer även att visa upp vårt fartyg för allmänheten och då behövs kunniga och engagerade guider. Dessutom är du välkommen på skeppsaftnar mm. Sist men absolut viktigast så måste vi sköta underhållet ombord. Till detta behövs det medlemmar som kan allt från att knacka rost och måla till att byta gasturbiner och laga datorer.

Under jubileumssatsningarna 2023 planerar föreningen att basera Ystad i Göteborg och på så sätt medverka i 400-årsfirandet.

 

Ett stort antal människor från Göteborg har genom tiderna varit stationerade ombord som besättningar på robotbåtar och de känns även igen av många som vistas i skärgårdarna runt Sveriges kuster. Ystads besök kan därför bli ett minnesvärt och känslosamt återseende med ett unikt och vackert fartyg. Vi vill att invånare och besökare i Göteborgsområdet skall få uppleva en historisk militär epok inom Svenska Marinen. Vår kunniga besättning kommer att erbjuda allmänheten guidade besök ombord. Vi kommer också att mot en avgift ta med passagerare på rundturer på öppet vatten där fartygets kraft och fart kan upplevas.

 

 

Mer information:

Föreningen Svenska Robotbåtar

Kontakt:

Dan Agardh, dan.agardh@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare