Jubileumssatsningar / Röhsska museet
21 December 2013

Genom museets programutbud erbjuds besökarna även möjlighet att fördjupa sig i de pågående utställningarna och ämnet design sett utifrån olika tidsepoker.

1700-talets former – basutställning

Från rokokons naturinspirerade böljande linjer till gustaviansk symmetri och enkelhet – århundradet bjuder på stor variation och i vissa fall överraskande uttryck. I utställningen 1700-talets former får du ta del av museets rika 1700-talssamling där några av föremålen aldrig tidigare visats. Utställningen breder ut sig i tre salar där bland annat broderi, glas, figuriner såväl som hela rumsinteriörer visas.

Läs mer

Röhsska museets hemsida

Kontakt

Vanja Hermelin,

vanja.hermelin@kultur.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare