Jubileumssatsningar / Rymdforum 2021
22 December 2013

Syftet för Rymdforum 2021 ligger såklart helt i linje med föreningens.
Konferensen skall presentera nyheter, diskutera trender, öppna för dialog och debatt rörande rymdverksamhet så att politiker och andra beslutsfattare får insikt, förståelse och beslutsunderlag, så att det är intressant att beröra rymd i media och så att rymdverksamheten får bra synlighet gentemot allmänhet.
Konferensen skall bidra till att Sverige har en livskraftig och växande rymdverksamhet; till att sätta in rymdverksamheten i ett större sammanhang inklusive hållbarhet; till att bredda kretsen av organisationer och människor, som engagerar sig inom området.

Konferensen skall, inte minst med samarrangemang, särskilt tillse behovet att attrahera barn och ungdomar och då speciellt tjejer till naturvetenskap och teknik.

Rymdforum konferens 10 – 12 oktober 2021

Under Rymdforum 2021 diskuteras trender och nyheter inom rymdverksamheten. Konferensen sätter rymdverksamheten i ett större sammanhang, inklusive hållbarhet, och breddar kretsen av organisationer och människor som engagerar sig inom området.
Under hösten och parallellt med konferensen pågår en lång rad arrangemang med rymdtema runt om i Göteborg, se https://rymdforum2021.se/arrangemang/

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare