Jubileumssatsningar / Rymdforum 2021
22 December 2013

Syftet för Rymdforum 2021 låg såklart helt i linje med föreningens. Konferensen presenterade nyheter, diskuterade trender, öppnade för dialog och debatt rörande rymdverksamhet för att politiker och andra beslutsfattare skulle få insikt, förståelse och beslutsunderlag. De ville även att intresset för att beröra rymd i media skulle öka samt att rymdverksamheten skulle få bra synlighet gentemot allmänhet.

Konferensen skulle bidra till att Sverige får en livskraftig och växande rymdverksamhet; till att sätta in rymdverksamheten i ett större sammanhang inklusive hållbarhet; till att bredda kretsen av organisationer och människor, som engagerar sig inom området.

Konferensen skulle, inte minst med samarrangemang, särskilt tillse behovet att attrahera barn och ungdomar och då speciellt tjejer till naturvetenskap och teknik.

Rymdforum konferens 10 – 12 oktober 2021

Under Rymdforum 2021 diskuterads trender och nyheter inom rymdverksamheten. Konferensen satte rymdverksamheten i ett större sammanhang, inklusive hållbarhet, och breddade kretsen av organisationer och människor som engagerar sig inom området.

Under hösten och parallellt med konferensen pågick en lång rad arrangemang med rymdtema runt om i Göteborg, se arrangemang på Rymdforums hemsida.

Läs mer

Rymdforums hemsida

Kontakt

Sandi Habinc,

sandi.habinc@gaisler.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare