Jubileumssatsningar / Sida vid Sida med Göteborgs Symfoniker
20 December 2013

Göteborgs Symfoniker för ut musiken och låter människor mötas och växa tillsammans. En växande stad behöver modiga växande människor och det vill vi bidra till.

De gör skillnad och skapar förändring sida vid sida med näringslivet och politiken, när gammal möter ung eller erfaren möter nyfiken. Två sidor av älven möts och genom digitala kulturmöten suddas geografiska gränser ut. Med musik som den gemensamma nämnaren ger sig symfonikerna oss ut på ett korståg för att motverka utanförskap och istället erbjuda gemenskap och kunskap. Sida vid sida blir vi starkare och modigare och ger hopp om en bättre värld.

Göteborgs Symfonier hoppas att Göteborgs födelseår också ska bli födelsen för ett unikt samarbete med musiken som nav. De vill bjuda in befintliga projekt med också öppna upp för fler idéer och innovationer som stärker stadens attraktionskraft och bygger starka och stolta medborgare.

Foto: Ingmar Jerneberg

Skapa en kulturmeny som samlar de initiativ som ryms inom projektet Sida vid Sida med Göteborgs Symfoniker

Med start i början av 2021 skapade Göteborgs Symfoniker en kulturmeny som samlar de initiativ som ryms inom projektet Sida vid Sida med Göteborgs Symfoniker. De många aktiviteterna som rullat på olika plattformar lades bredvid varandra och stärkte visionen om att göra värden lite bättre med musik. Göteborgs Symfoniker skapade därmed en plattform där de synliggjort de aktiviteter som enar staden genom musik. I plattformen hittar besökaren projekt och innehåll från Göteborgs Symfonikers samhällsengagemang. Dessa ligger sida vid sida med stadens egna kulturinitiativ och de projekt som näringslivet driver och utvecklar i samarbete med de båda aktörerna. En meny av initiativ som bygger på att tillsammans blir vi starkare och kan göra större nytta.

Sida vid Sida med Göteborgs Symfoniker är ett samprojekt med Göteborg & Co.

Läs mer

Göteborgs Symfonikers hemsida

Kontakt

Linda Belanner,

linda.belanner@gso.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare