Jubileumssatsningar / Göteborgs stad Socialförvaltning Hisingen
29 November 2021

Genom att synliggöra barnens, föräldrarnas och mor- och farföräldrars röster kan de lokala berättelserna från de tre torgen i Biskopsgården införlivas i stadens historia. Boende i Biskopsgården har inte samma förutsättningar som andra boende i staden vilket påverkar livsvillkor och hälsa på lång och kort sikt. När vi lyfter våra blickar och möter varandras bild på staden skapar vi en förståelse för varandra och öppnar rum.

Kontakt

Ann Eriksson,

ann.eriksson@socialhisingen.goteborg.se

Sofia Jonsson,

sofia.jonsson@socialhisingen.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare