3 January 2014

Under Göteborgs 400-års jubileum 2021 var hon med och firade under jubileets digitala sändning, samt tillgänglig för besökare.

Sommaren 2022 lämnade hon för ett riktigt äventyr, nämligen en världsomsegling som ska pågå i två år! Skeppet besöker olika delar av Europa under 2022 för att senare ta sig vidare till Asien under 2023.

Skeppet är ett fantastiskt besöksmål som aktivt bidrar till att Göteborg blir känt, i Sverige såväl som utomlands, som en modig förebild för hållbar tillväxt, såväl kulturellt som industriellt. Genom innovation, öppenhet, lärande och inkludering, är SOIC ett levande exempel på entreprenörskap ur både ett historiskt perspektiv men i allra högsta grad även i nutiden.

Peter Kvarnström/Göteborg & Co

Läs mer

SOICS hemsida

Kontakt

Cecilia Bothorp,

cecilia.bothorp@soic.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare