Jubileumssatsningar / Städa Sverige
12 December 2013
Foto: Petter Trens

Den tänkte samarbetspartnern finansierar projektet och får synergier med övrig kommunikation. Man värnar om hamnen, miljön, agerar i plastfrågan, stödjer ungdomar i sitt idrottsutövanden och kan ladda sitt varumärke med starka associationer knutna till föreningslivet – gemenskap, hälsa, vettig fritidssysselsättning, mångfald med mera.

Städa Sverige engagerar 10-20 idrottsföreningar alt lag (ca 250-400 personer) för kuststädning längs Göteborgs inlopp i samband med jubileums firandet. Allt sker under 3-4 h under samma dag med fotograf, drönare och intervjuer.

Städa Sverige står för all koordinering med föreningar och kommun, material, utbildning, projektledning. Föreningarna gör den digitala utbildningen, utrustas med t-shirts alt reflexvästar handskar, plocktänger samt säckar och utför städuppdragen. Städa Sverige tar fram städområde med hjälp av Göteborgs stads Park- och Naturförvaltningen, står för städmaterial till alla deltagare och ser till att säckar hämtas upp dagen samma dag eller dagen efter.

Ungdomar får en verklig påminnelse om att inte skräpa ner och att se skräp som en resurs om vi tar vara på det

Projektet lyfter fram älvens och Göteborgs Hamns betydelse för Göteborgs historia samtidigt som vi bidrar i hållbarhetsfrågan angående nedskräpning.

OBS: projektet söker en parter som kan finansiera projektet och följer FHM:s riktlinjer för genomförande.

Mer information

www.stadasverige.se

Kontakt

Mårten Heslyk, marten.heslyk@stadasverige.se

 

Foto: Josefin Warg

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare