Jubileumssatsningar / Staden där vi läser
17 December 2013

Med målet att bli staden där vi läser för våra barn, satsar Göteborgs Stad på att främja läsning för och med barn tidigt i livet. Ju tidigare vi skapar läslust hos våra barn, desto större chans har vi att ge dem goda möjligheter längre fram i livet. Därför ska Göteborg bli staden där vi läser för våra barn. Satsningen är en del i Göteborgs Stads arbete med att skapa en mer jämlik stad. På vägen till jubileumsfirandet görs insatser för att stärka barns ordförråd och läslust.

I en stad där vi läser för och med våra barn blir fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler får jobb. Det skapar möjligheter att påverka sin egen framtid. En av de viktigaste anledningarna till att elever inte uppnår målen i skolan idag är bristande läsförmåga. Lyckas vi inte vända trenden medför det samhällskostnader på sikt. Alla satsningar som främjar barns läsande och språkutveckling, deras ordförråd, läsförmåga och läslust är investeringar. Alla vinner när vi läser för våra barn.

Göteborg Stad vill ge alla barn en god start i livet och goda förutsättningar genom skolåren – det är utgångspunkten för satsningen ”Staden där vi läser för våra barn” som i sin tur är en del av stadens jämlikhetsarbete.

Bokgåvor och upplevelser till barn i förskoleklass

Det är vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barns närhet som i störst utsträckning kan påverka barnens läslust och läsvanor. En central del i arbetet med Staden där vi läser för våra barn är därför att öka vuxnas medvetenhet och kunskap om betydelsen av att läsa och berätta tillsammans.

Att ge barn tillgång till böcker och skapa likvärdiga förutsättningar kring stadens bokgåvor är en insats som förstärkts av satsningen Staden där vi läser för våra barn. Sedan 2017 har alla barn i förskoleklass i Göteborgs Stad tagit emot en bokgåva. Böckerna delas ut på våren och i samband med det genomförs aktiviteter med koppling till boken runt om i staden. Utifrån att många barn kanske börjar läsa lite på egen hand i den här åldern är det viktigt att uppmuntra vuxna runt barnen att hålla i den gemensamma läsningen och att fortsätta läsa tillsammans.

De två första åren delades Farfars mammas soffa ut, skriven och illustrerad av Anna Bengtsson ut. Boken dramatiserades genom ett samarbete med Alfons Åberg Kulturhus, Teater Gapet och Teater Bataljonen. Föreställningar visades både i särskilt prioriterade skolor och för allmänhet vid olika evenemang i staden. Under 2019 och 2020 delades Gropen ut, skriven och illustrerad av Emma AdBåge som fick Augustpriset för den utvalda boken. Barn och vuxna har också kunnat uppleva Gropen på olika språk och genom dans, teater och eget skapande i olika sammanhang. 2021 delades Ninna och Stormskolan av Matilda Ruta ut och årets bokgåva var Glömdagen av Sara Lundberg.

Förskoleklassboken är en del av stadens 400-årsjubileum. Satsningen genomförs i samarbete mellan Biblioteken i Göteborg, Center för Skolutveckling och Grundskoleförvaltningen. Fram till jubileumsåret görs kontinuerligt insatser för att stärka barns ordförråd och läslust, och 2023 firar vi 400 år av sagor och berättelse i form av en sagofestival.

Mer information

Jämlik stad 

Staden där vi läser

Kontakt

Malin Omland, processledare för Staden där vi läser för våra barn
Malin.omland@forskola.goteborg.se

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

Staden där vi läser
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare