Jubileumssatsningar / Statens fastighetsverk
15 December 2013
Foto: Bert Leandersson

Statens fastighetsverk är svensk besöksnärings största fastighetsförvaltare. Vi äger över 200 historiska besöksmål runt om i landet.

Läs mer om dem Skansen Kronan och de andra på www.sfv.se

Läs mer i Utvecklingsplan 2018-2022 för Den befästa staden (pdf).

Kontakt

Claes Brunius, Specialist affärsutveckling / Besöksmålsteamet / Uthyrningsenheten, claes.brunius@sfv.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare