15 November 2013

CULTURAL ADAPTATIONS – hur konstnärer kan bidra till klimatanpassningsarbetet

TILLT driver tillsammans med parter i tre länder projektet Cultural Adaptations. Projektet syftar dels till att undersöka hur konstnärer kan bidra till ett hållbart arbete med klimatanpassning. Klimatförändringarna kommer, vad behöver vi göra för att anpassa oss. Tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Rain Gothenburg och Bostads AB Poseidon arbetar TILLT med konstnären Ulrika Jansson med att skapa ett hållbart tänk kring ett bostadskvarter i Brämaregården på centrala Hisingen. Ett annat syfte med projektet är att skapa medvetenhet hos kulturorganisationer och -aktörer kring klimatanpassningsarbetet.

 

Residens av konstnärer för 400-åringar

Fyra residens ska skapas av olika konstnärer bosatta i 400-årsstäderna, ett till varje residens som deltar (Göteborg, Piteå, Luleå och Borås). Alla residens kommer ha olika teman beroende på platsens unika förutsättningar. Gemensamt är att en konstnär från varje ort närvarar på plats och bidrar med sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen.

Kontakt

Johan Lundbladh, johan@tillt.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare