15 November 2013

Cultural Adaptions – hur konstnärer kan bidra till klimatanpassningsarbetet

Under Hållbart växande löper projektet Cultural Adaptations där TILLT arbetar med konstnärer i klimatanpassningsfrågor – i Göteborg och i ytterligare 3 länder i Europa. Projektet syftar dels till att undersöka hur konstnärer kan bidra till ett hållbart arbete med klimatanpassning. Klimatförändringarna kommer, vad behöver vi göra för att anpassa oss. Tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Rain Gothenburg och Bostads AB Poseidon arbetade TILLT med konstnären Ulrika Jansson för att skapa ett hållbart tänk kring ett bostadskvarter i Brämaregården på centrala Hisingen. Ett annat syfte med projektet var att skapa medvetenhet hos kulturorganisationer och -aktörer kring klimatanpassningsarbetet.

Residens av konstnärer för 400-åringar

TILLT projektledde dessutom en jubileumssatsning som genomfördes i samarbete med tre andra 400-åringar: Borås, Piteå och Luleå. På varje ort skapade fyra konstnärer, en från varje stad, ett konstnärligt avtryck utifrån olika teman beroende på platsens unika förutsättningar. I Göteborg var temat “Regn”. Göteborg & Co äger projektet som genomförs i samarbete med TILLT och Rain Gothenburg. Gemensamt var att en konstnär från varje ort närvarade på plats och bidrog med sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen.

Göteborg var även värd för slutkonferensen för Borderline Offensive 2019, där TILLT arbetade med hållbar integration tillsammans med 20 konstnärer i 12 länder i Europa och Mellanöstern.

Läs mer

TILLITs hemsida

Kontakt

Johan Lundbladh,

johan@tillt.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare