Jubileumssatsningar / Universeum
12 November 2013

Med satsningar på life science, visualiseringsteknik, matematik och AI skapar Universeum nästa generation vetenskapscenter. De har också byggt en helt ny upplevelse för de allra yngsta besökarna och driver samverkansprojektet Framtidsambassadörer som ska stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Kunskap och innovationskraft för en hållbar framtid är Universeums gåva till 400-årsjubilaren Göteborg.

Läs mer

Universeums hemsida

Kontakt

Maria Wirén, Affärsområdesansvarig Lärande,

maria.wiren@universeum.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare