Jubileumssatsningar / Vasakronan
11 November 2013

Historiskt var Lilla Bommen en livfull hamn, en plats dit människor kom för att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen.

Nu bygger vi vidare på platsens utåtriktade historia med plats för människor, nya byggnader, kontor, handel, service, kultur, ett härligt kajstråk och platser att mötas, arbeta, leva och uppleva. Här knyts staden ihop över älven och närmare vattnet kan du inte komma. Endast några hundra meter bort byggs nu Västlänkens uppgång och här ligger också Centralstationen, Nils Ericsonterminalen liksom direkt påfart till E45 och E6. Området har en enorm potential och vi är glada över att kunna bidra till att ny historia skrivs vid Lilla Bommen.

Vår ambition är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag

Vasakronan är ett av Sveriges största och ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Bolaget ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden
Vi äger, utvecklar och förvaltar 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 166 kontors- och butiksfastigheter i de bästa lägena och områdena i Sveriges fyra största tillväxtregioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.
Antalet anställda är cirka 300.

Vårt uppdrag

är att ge våra ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Vi tar ansvar

för vår miljöpåverkan och alla de människor som påverkas av vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att skapa goda arbets- och stadsmiljöer samt tillämpa schyssta arbetsvillkor. Självklart säger vi också nej till alla former av diskriminering.

Vi skapar värde

genom att utveckla våra fastigheter, stråk och områden med målet att de ska vara attraktiva och hållbara. Vi jobbar strategiskt långsiktigt och tar ansvar för att skapa miljöer där människor vill vara. Det skapar stora värden, för våra kunder, våra ägare och samhället i stort.

Läs mer

Vasakronans hemsida

Kontakt

kundservice@vasakronan.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare