Jubileumssatsningar / VIC Västsvenskt Industrihistoriskt Center
9 November 2013

Under 2023 hoppas föreningen etablera en idéutställning om Göteborgs och Region Västra Götalands fantastiska industrihistoria. Utställningen ger en försmak av den efterlängtade etablering av ett industrihistoriskt center som förhoppningsvis kommer till stånd i Göteborg. Det är Göteborgs och Region Västra Götalands gåva till kommande generationer.

Föreningen Västsvenskt Industrihistoriskt Center firade Göteborg 400-årsjubileum 2021 tillsammans med Varvshistoriska föreningen och hade riggat upp dagen till ära med en uppskattad miniutställning i Göteborgs Hamns lokaler i Amerikaskjulet, Kryssningsterminalen. Grattis Göteborg!

Läs mer

Föreningen Västsvenskt Industrihistoriskt Centers hemsida

Kontakt

Sten-Åke Lyngstam,

stenake.lyngstam@gmail.com.

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare