Jubileumssatsningar / Virtuella Göteborg
8 November 2013

Stadens utmaningar ökar hela tiden, med klimatförändring, segregation och samhällets komplexitet i stort.

Ett framtida hållbart samhälle kommer därför att ställa mycket högre krav på de metoder och verktyg vi använder för planering och förvaltning. Vi behöver bättre metoder för att beskriva, förstå och visualisera staden och det som händer i den. Och det är här den digitala tvillingen kommer in i bilden.

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling av staden att växa fram, det Virtuella Göteborg. En virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun och dess fysiska miljö, motsvarande hela 700 km2, byggd på stadens egen geografiska information. Byggnader och gator, lyktstolpar och träd samt planteringar och skog, allt som finns i verkligheten kommer att ha sin digitala motsvarighet. Men för att det skall vara en digital tvilling fullt ut behöver även information som beskriver staden och dess objekt läggas till. Begreppet digital tvilling har funnits under en längre tid inom bl a tillverknings- och fordonsindustrin, men det är först under senare år som digitala kopior av städer börjat ta form.

Den digitala tvillingen möjliggör studier av staden utifrån tre huvudsakliga perspektiv, genom att:
Förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar
Styra funktioner i staden utifrån det som händer just nu, i realtid
Förutse
och planera en simulerad framtida funktion eller händelse i staden

Göteborg tar nu täten nationellt och internationellt genom flera satsningar inom området. Förutom stadens eget arbete med den digitala tvillingen kommer en testbädd för Virtuella Göteborg att tas fram inom ramen för projektet Virtual Gothenburg Lab vilket kommer att drivas på Lindholmen Science Park.

Samtidigt startar ett nytt kompetenscentrum på Chalmers, Digital Twin Cities, för tillämpad forskning inom digitala tvillingar för städer. Göteborgs stad är tydligt medverkande i båda dessa satsningar.

Kontakt

Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg på stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad  eric.jeansson@sbk.goteborg.se 

Läs mer:

https://stadsutveckling.goteborg.se/digitaltvilling/

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare