Hem / Nygammal bastu byggs i Jubileumsparken
4 April 2022

”Allmänna bastun” är en av de prototyper som byggts i Jubileumsparken sedan 2014 för att testa vad som fungerar på platsen. Allt utifrån göteborgarnas önskemål om fler grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Sedan bastun öppnade 2015 har besökstrycket har varit högt. Det säregna utseendet och placeringen i älven har också gjort den till ett välkänt landmärke, inte bara lokalt utan även nationellt och internationellt.

– På grund av pandemin fick vi stänga bastun för besök hösten 2020. Sedan dess har bastun inte använts, berättar Alexandra Ringdahl, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Konstruktion för permanent bruk

Eftersom både funktionen bastu och utseendet ska bevaras har park- och naturförvaltningen undersökt om det går att bygga om prototypen till en permanent bastu. Det har visat sig inte vara möjligt, då byggnaden är konstruerad för att hålla en begränsad tid och därför inte har kunnat stå emot fukt under tiden den har stått oanvänd.

– Vi kommer i stället att bygga en ny identisk bastu för permanent bruk. Det kräver en annan konstruktion som klarar såväl väder och vind som många besökare under lång tid, förklarar Alexandra.

Foto: Yousef Boussir
En ny identisk bastu ska byggas för permanent bruk.

Fasadplåten återanvänds

Den nuvarande bastun kommer att rivas innan sommaren. Fasadplåten kommer att demonteras varsamt för att återanvändas på den nya bastun. Den nya bastun börjar byggas efter sommaren. Något datum för när det går att basta i Jubileumsparken igen finns inte i dagsläget.

– Allra senast öppnar bastun i samband med att det nya hamnbadet öppnar, till jubileumsfirandet i juni 2023. Förhoppningen är att det ska gå att basta innan dess men det beror på hur vi behöver spärra av med anledning av bygget av det nya hamnbadet, som byggs i anslutning till bastun, säger Alexandra.

Tillfälliga anläggningar i Jubileumsparken

Andra tillfälliga anläggningar som har testats på platsen för Jubileumsparken, förutom bastun, är till exempel lekkonstverket ”Berget”, playan vid Kvillepiren, roller derby-banan, uteklassrummet ”Näsan i blöt”, bassängerna ”Allmänna badet” och ”Lilla Salt” samt planteringarna på Kvillepiren.

Detta är ett nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och byggnation och använder området långt innan bygget av de permanenta delarna har startat.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare