Berättelserna om Göteborgs kvinnorörelser vill ge underlag för samtal om hur demokratin i Göteborg kan utvecklas i framtiden. År 2021 när Göteborg fyller 400 år är det också 100 år sedan de första kvinnorna valdes in i Sveriges riksdag. Efter att rösträtten vunnits var motståndet mot kvinnor i politiken länge stort. I boken går det att läsa om framgångar – och misslyckanden – i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt. Rätten till den egna kroppen är en röd tråd som följs från 1880-talet till #metoo. Ledord för kvinnoorganisationerna har varit vänskap, kunskap och medborgarskap. Sammantaget har organisationernas möten varit något av ett fritt kvinnouniversitet där kvinnors röster kunnat höjas.

Boken kan köpas via gbgkvinnor@makadambok.se 
Bokus och AdLibris

Läs mer om jubileumsaktören Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Redaktör

Lisbeth Stenberg

Förlag

Makadam förlag

Språk

Svenska

Antal sidor

472

Format

Kartonnage Höjd: 245 mm. Bredd 174 mm.

Pris

SEK 299

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare