Foto: Mikael Ringlander

Foto: Mikael Ringlander

HELIGA RUM Göteborg – en stad med många religioner

Runt om i Göteborg finns över hundra olika trossamfunds rum. Boken och utställningen Heliga rum ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.

Syftet med Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden och dess invånare.

Många av gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda.

Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan.

Hur kan bilderna användas?
  • Vilka är mina heliga rum?
  • Vilka likheter och skillnader finns i rummen?
  • Var hittar jag mina egna heliga rum?
  • Vad fyller de heliga rummen för funktion i samhället i dag?

Det är frågor att ställa sig när man närmar sig bilderna i Heliga rum.

Försäljningsställen

Bokus

Adlibris

Akademibokhandeln

Förlag

Storge förlag

Format

304 x 216 x 10 mm. 93 sidor. 660 g

Material

Kartonnage

Språk

Svenska

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare