När de marinarkeologiskt intresserade dykarna genomförde utgrävningen av vraket efter Ostindiefararen Götheborg vid Hunnebådan, fann man överraskande fynd i form av hela porslinspjäser och delar av skrovet. Detta födde en otrolig tanke – att bygga en replika i full storlek. När kölen var lagd på stapelbädd nummer sex på Eriksberg sommaren 2005, med ett silvermynt för lycka och välgång i varje lask, var det nog många som undrade om man skulle lyckas. Projektet fortskred dock och plötsligt var byggplatsen täckt av en ändamålsenlig hall där skeppet växte fram under knappa ekonomiska villkor. Alla från SOIC:s ledning till hantverkarna gjorde underverk genom att hitta olika former av finansiering till projektet. Kungafamiljens engagemang såväl vid sjösättningen och dopet som vid ankomsten till Kanton gav ökad glans till detta otroliga projekt. Under resan till Kina var intresset från massmedia stort, inte minst i Kina. I boken beskrivs de byggnadstekniska och ekonomiska utmaningarna som skeppsbyggarna ställdes inför, och hur man fann lösningar som innebar att skeppet fortfarande håller hög klass. Joakim Severinson är den enda som varit med i projektet ända sedan dykningarna fram till idag.

Joakim Severinson

Joakim Severinson har under hela sitt liv arbetat med trä och började tidigt intressera sig för träfartyg och dess konstruktion. Genom sitt stora intresse för dykning har detta kommit att inkludera även träfartyg som förlist och nu ligger på havets botten. Joakim kom tidigt att engagera sig i utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg och blev senare utgrävningsledare där, han var en av initiativtagarna till att bygga det nya skeppet och ledde byggandet. Efter färdigställandet av skeppet hade Joakim ansvaret för drift och underhåll av skeppet fram till 2018.

Breakwater Publishing

Breakwater Publishing ger ut sjöfartslitteratur för yrkessjöfarten såväl som för fritidsseglare och landkrabbor. I vår utgivning finns ett brett spektrum av både fakta och skönlitteratur. Utöver böcker producerar Breakwater också informationsmaterial för externa uppdragsgivare; årsredovisningar, kundtidningar, annonser och hemsidor. Med vår breda grafiska kompetens och vårt gedigna sjöfartskunnande anser vi oss vara en stimulerande samarbetspartner för företag inom sjöfartsnäringen.

I vår butik hittar du utvald sjöfartslitteratur – både från vår egen utgivning och böcker utgivna på andra förlag. Vi sitter i ett hus från 1848 med utsikt över Göteborgs hamninlopp (Banehagsgatan 15).

 

Utgivare

Breakwater publishing

Författare

Joakim Severinson

Material

Inbunden papper

Språk

Svenska

Antal sidor

296 sidor

Storlek

Bredd: 220 mm. Höjd: 280 mm. Djup: 26 mm.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare