Beskrivning

”En himla massa program” berättar om radions och televisionens utveckling från starten på 1920-talet fram till idag. Boken är skriven av medieforskaren Lars-Åke Engblom. Boken har stötts av ett anslag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum.

Läs mer om jubileumsaktören Universus Academic Press.

Författare

Lars-Åke Engblom

Förlag

Universus Academic Press

Format

Inbunden

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare