Om boken

Forskning om Göteborg 400 är tematiskt ordnad och tar upp frågor om Göteborgaren ur flera olika synvinklar, Religiösa kulturarv, Rekreation och markpolitik, Stadsplaneringen, Konstmuseiarkitekturen, Pressen och filmen samt Industrien, arbetsmarknaden och handeln. Ett kapitel om Anna Ahrenberg avslutar boken.

BOKEN SÄLJS HÄR

Akademibokhandeln

Författare

Lotta Vahlne Westerhäll

Förlag

Santérus Förlag

Utgivningsdatum

4 oktober 2021

Antal sidor

211

Pris

från 269 kr

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare