Göteborgs Nya Bryggeri bygger sedan 2015 vidare på stadens fina bryggartradition med små ekologiska fotspår. På J.A. Pripps Gata 2 hittar du vårt hantverksbryggeri och Göteborgs Bryggerimuseum. Museets samlingar sträcker sig tillbaka till en tid då Göteborgs invånarantal understeg tio tusen och skildrar de forna göteborgsbryggerierna, folkliv, öl- och bryggerikultur. Äldst i samlingen är Göteborgs Bryggargilles skråkista från 1752. Gillet startades 1661 för att gå i graven 1847 och återuppstå som Gothenburg Brewers Guild 2016. Göteborgs många bryggare samlades åter för att tillsammans göra Göteborg till den Ölhuvudstad den nu är. Under varumärket 1621 kommer vi att spegla stadens 400 år långa utveckling och dess
betydelse för Sverige och världen genom en serie öl. Vi tog avstamp redan 2019 i jubileumsfirandet med 1621 Lejonet av Norden när ölet hade premiär på Skansen Lejonet.

Produktinfo

Ljust lageröl med något djupare gyllene färg

Volym

33 cl

Producent

Göteborgs Nya Bryggeri

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare