Beskrivning

”Många tidningar var det” handlar om dagspressen under de senaste hundra åren. Tidningsboken har skrivits av ekonomi-historikern Sverker Jonsson. Boken har stötts av ett anslag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum.

Läs mer om jubileumsaktören Universus Academic Press.

Författare

Sverker Jonsson

Förlag

Universus Academic Press

Format

Inbunden

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare