Urvalet är förstås subjektivt, men välmotiverat och i högsta grad läsvärt. En del av dessa författarskap är avslutade, ibland bortglömda, andra är mycket lästa och populära, något i begynnelsen och några väletablerade och i full kraft. Varje författare/författarskap presenteras av en kunnig introduktör.

Följande författare ingår: Bengt Anderberg (1920–2008), Evert Taube (1890–1976), Marie Hermanson (f. 1956), Jeanna Oterdahl (1879–1965), Olivia Bergdahl (f. 1989), Gidein Martins (1882–1938), Claes Hylinger (f. 1943), Ove Allansson (1932–2016), Johannes Anyuru (f. 1979).

Nio författare ingår i serien Hundra år i Göteborg. Boken är illustrerad.

Gudrun Nyberg är redaktör för boken liksom för hela serien Hundra år i Göteborg. Nyberg är läkare, prof. em., författare till en rad populärvetenskapliga böcker och bosatt i Göteborg. Den ambitiösa serien Hundra år i Göteborg är Nybergs eget initiativ.

Författare:

Gudrun Nyberg (red.)

Förlag:

Carlsson Bokförlag

Produktinfo:

Format: 215 x 233 x 20 Antal sidor: 213 Genre: Fackbok ISBN: 9789173318945

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare