Gamle port – Götheborg 1621-1653

Gamle port – Götheborg 1621-1653

Drottningporten – Göteborg juni 1716

Drottningporten – Göteborg juni 1716

Kungsporten – Göteborg juni 1716

Kungsporten – Göteborg juni 1716

Karlsporten – Göteborg Augusti 1716

Karlsporten – Göteborg Augusti 1716

Om målningarna

Gamle port – Götheborg 1621-1653

Kungsporten var av trä mellan 1621 och 1653, därefter i sten samt ombyggd 1698. Eftersom de på 1640-talet tog hål i stadsmuren för att bygga en ny port i öster, Nye Port, kallades den befintliga gamla porten mot söder för Gamle Port från 1644, från år 1699 Söder Port och Konungsporten i huvudsak från 1670.

Drottningporten – Göteborg juni 1716

Många föreställer sig Drottningporten i Göteborg som i Dahlbergs kopparstick, Suecia-verket. Jonas Comba föreställde sig att den skulle bli en fantastisk tavla med den ståtligaste porten in till Göteborg. Så när han hittade restaureringsritningarna från 1766 på Drottningporten fick han en mindre chock, den såg helt annorlunda ut!

Så här kunde det ha sett ut en sommardag 1716 från Ravelinen Prins Fredrick.

Kungsporten – Göteborg juni 1716

Kungsporten var den vackraste porten in till Göteborg. Målningen fick nästan exakt samma arkitektur som den såg ut i Dahlbergs Suecia verk.

Här kan du se hur det kunde sett ut en sommardag 1716 från Ravelin Pris Carl. Prins Carl skyddade porten på samma sätt som ravelin Prins Fredrik gjorde för Drottningporten, mot direkteld från kanoner mot porten.

Karlsporten – Göteborg Augusti 1716

Karlsporten (Carlsporten), kallades ibland även för Lille Port eller Hållgårdsporten, ledde ut på allmänna vägens sträckning mot uthamnen vid Klippan. Det var stadens kontakt med hamnarna, där stora djupgående fartyg ankrade för omlastning innan varor kunde fraktas på pråmar in mot stadens hamnkanaler.

MER INFORMATION

Konstnären har fler oljemålningar än de som lyfts här och lägger upp färdiga målningar på DevianART, där kan du köpa tryck. Om du skulle vilja köpa originalen, kontakta Jonas Comba direkt.

Gamle port

Storlek: 60x50 cm Färg: Olja på duk

Drottningporten

Storlek: 80x60 cm Färg: Olja på duk

Kungsporten

Storlek: ca 2x1,5 meter Färg: Olja på duk

Kungsporten

Storlek: 80x60 cm Färg: Olja på duk

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare