Hur tillkom de, var låg de rent geografiskt i den expanderande staden, vad var det för uppfinningar som resulterade i varor? Och hur såg lokalerna ut, arbetsmiljön, vilka människor tjänade där sitt bröd? Kvinnor och män? Hade de ett liv även utanför fabrikerna?

Tusentals människor hade där sin försörjning. I ledningen stod entreprenörer och entusiaster. Nu har de i stort sett förvandlats till historia: de är nedlagda, försvunna, har köpts upp och ingått i större industrier. Ett fåtal produkter lever dock kvar. I insiktsfulla texter och i ett fantastiskt bildmaterial får läsaren en inblick i tiden då det begav sig.

Skribenter är Wanda Klintberg, docent vid Chalmers, tidigare förvaltningschef vid Malmö högskola och författare Gudrun Nyberg är professor emerita i medicin, författare till en rad kulturhistoriska böcker samt huvudredaktör för och idégivare till serien ”Hundra år i Göteborg”, Johannes Daun, fil.dr. och historiker bidrar med en fristående bakgrundsteckning till stadens industrier.

Författare

Wanda Klintberg, Gudrun Nyberg, Johannes Daun

Förlag

Carlsson Bokförlag

Produktinfo

Format: 215 x 233 x 20 Antal sidor: 280 Genre: Fackbok ISBN: 9789173319744

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare