Beskrivning

Den 4 juni 1621 skrev kung Gustav II Adolf under Göteborgs stadsprivilegier, efter att rikets fiender länge motarbetat Sveriges strävanden i väster. Fyra sekler efter Älvsborgs lösen ligger staden i framkant inom industri, sjöfart, logistik, forskning och evenemang. En tredjedel av den svenska exporten går över Göteborg, som är Nordens största hamn.

Fram till början av 1800-talet var kronans åtagande mot Göteborg främst militärt, för att skydda den viktiga handelsstaden. I takt med samhällsutvecklingen förändrades den statliga närvaron och genom byggnader, händelser och personer har staten gjort avtryck i Göteborg under 400 år. Såväl förstatliganden som avregleringar har över tid givit upphov till nya förutsättningar. Statliga aktörer har på en och samma gång investerat, övervakat, möjliggjort och kontrollerat.

Staten och staden har en gemensam historia. Och en gemensam framtid.

Boken säljs här

Göteborgs Stadsmusem

Författare

Pether Ribbefors

Utgivare

Länsstyrelsen Västra Götaland

Utgiven

Mars 2022

Format

200x280 mm, fyrfärgstryck. Inbunden, hård pärm och med guldpräglat omslag.

Antal sidor

291

Pris

320 SEK

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare